left3-vintage

Родена съм в България на 25.01.1962. Завършвам висше образование по архитектура през 1986 година в Архитектурния факултет на ВИАС със специалност обществени сгради.

 

От 1989 година живея в Италия, където  придобих титлата Доктор по Архитектура чрез приравняване на дипломата за висше образование в Архитектурния факултет на Универитета на Генуа.

 

От 1992, след успешно преудоляване на държавния изпит, получих право за упражняване на професията.

 

От септември 1992 година съм член на Камарата на архитектите на провинция Империя, където членувам и в момента.

 

От 1995 година започнах професионално  сутрудничество с колегата градоустротел Арх. Марио Греппи, по разработка на частични градоустрйствени решения, като проектирам архитектурните проекти към тях.

През началните години на профеционалната си дейност работи в различни професионални студия, сътрудничейки  в проектирането предимно на еднофамилни жилищни сгради.

През 1995 година започва професионално  сутрудничество в продължение на 20 години с колегата градоустротел, Арх. Марио Греппи, по разработка на частични градоустрйствени решения, като проектира архитектурните проекти към тях, между които могат да се отбележат като по-съществени следните:

  • Изменение на градоустройствения план за Реализация на център за разделяне на отпадъци и превръщане в суровини в Санремо,
  • Изменение на градоустройствения план за Реализация на хранително промишлена сграда за разширение на съществуваща индустрия в Чериана,
  • Частично градоустройствено решение за Реализация на производствен комплекс за ново строителство на 3 халета в индустриалната зона на Санремо,
  • Частично градоустройствено решение за Реализация на база за логистика на автотранспорт на цветя в индустриалната зона на Санремо
  • Изменение на градоустройствения план във връзка с Програмно споразумение между общината, здравната служба и др.общестени ведомства за рационализация на здравното обслужване на територията на община Санремо с придружаващи архитектурни проекти, между които проект за Полиамбулатория (Дворец на здраветo) на стойност 8.000 000 евро
  • Изменение на градоустройствения план на Санремо за Реализация на два обекта по Програмата за социални жилища  Social Housing  на Област Лигурия и съответните архитектурни проекти  за изграждане на жилищни сгради предвиждащи 2/3 социални жилища и 1/3 свободни жилища

Между натрупания проектантски опит могат да се  изтъкнат следните проектирани и реализирани обекти:

♦ Два обекта по Програмата за социални жилища Social Housing  с частично финансиране от областта Лигурия за изграждане на жилищни сгради от които 2/3 са отредени за социални жилища и 1/3 за свободни жилища

 

♦ Проектите по Програмното споразумение между общината, здравната служба и др.общестени ведомства за рационализация на здравното обслужване на територията на община Санремо  –  Проект   за Полиамбулатория (Дворец на здраветo) на стойност 8.000 000 евро и мнофамилана жилищна сграда по задание на здравната служба,

 

♦ Жилищни сгради частни – Вили, някой включително с интериорен проект и проектиране на мебелите по размер,

 

♦ Реконструкция и реквалификация на мансардния етаж на историческия хотел в Санремо Гранд Хотел Дез Англе (строен в 1986г). с площ на етажа около 1000 м2, ,

 

♦ Проект за подземни гаражи за около 80 автомобила и покрив градина в зона категоризирана като ”квалифицирана градска структура” по силата на Териториалния План по Координация на Ландшафта на Област Лигурия,

 

♦ Реконцтрукции на апартаменти на руски клиенти с цел за подобряване на енергийната ефективност на жилищата, функционална реорганизация, дизайн и обзавеждане по размер и техническо ръководсто до предаване “под ключ” в Санремо и Оспедалетти,

 

♦ Производствени сгради-халета и логистика /транспорт