Жилищен агломерат Borgomarino – пълна реконструкция на съществуващите сгради

Проект за реконструкция и реквалификация на съществуваща сграда на улица Чезаре Батисти, ъгъла с улиза Иаконо в Оспедалетти. Проект попадащ на територия под защита...

Read More