Проект Защитена зона* Локация Дата Възлагане Статус Галерия
Проект: Вила Джирибалди събаряне и построяване на нова сграда Защитена зона: Да Локация: Санремо Дата: 2009-2013 Възлагане: Проектиране идейна, техническа, работна фаза и техническо ръководство Статус: Реализирана Галерия: Към проект
Проект: Многофамилна жилищна сграда – ново строителство Защитена зона: Да Локация: Оспедалетти Дата: 2005-2007 Възлагане: Проектиране техническа фаза за получаване на строително разрешение и техническо ръководство Статус: Реализирана Галерия: Към проект
Проект: „Вила Роверио – Горс
Ново строителство“
Защитена зона: Да Локация: Оспедалетти Дата: 2010-2013 Възлагане: Проектиране идейна и техническа фаза за получаване на строително разрешение Статус: В строителство Галерия: Към проект
Проект: „Вила Таджаско
Ново строителство“
Защитена зона: Да Локация: Оспедалетти Дата: 2011-2014 Възлагане: Проектиране идейна и техническа фаза за получаване на строително разрешение Статус: Одобрен проект Галерия: Към проект
Проект: Жилищен агломерат Borgomarino – пълна реконструкция на съществуващите сгради Защитена зона: Да Локация: Оспедалетти Дата: 1999 Възлагане: Проектиране техническа фаза за получаване на строително разрешение Статус: Реализирана Галерия: Към проект
Проект: „Вила Трукко
Събаряне и построяване на нова сграда“
Защитена зона: Да Локация: Вентимиля Дата: 2015-2016 Възлагане: Проектиране идейна и техническа фаза за получаване на разрешение Статус: Одобрен проект Галерия: Към проект
Проект: „Жилищна сграда с 16 апартамента и гаражи
Събаряне на съществуваща общ.сграда, увеличение на обема и построяване на нова жил. сграда собственност на общ.ведомство“
Защитена зона: Да Локация: Санремо Дата: 2007-2010 Възлагане: Градоустроийствено изменение Проектиране идейна и техническа фаза за получаване на разрешение Статус: Предстои строителство Галерия: Към проект
Проект: „Social Housing Колдироди
Ново строителство с изменение на грдоустройствения план за задоволяване на жилищни нужди с регионално финансиране“
Защитена зона: Да Локация: Санремо Дата: 2009-2015 Възлагане: Градоустройствено изменение, Проектиране идейна, техническа и работна фаза, ПСД и техническо ръководство Статус: Реализирана Галерия: Към проект
Проект: „Social Housing Бусана
Ново строителство с изменение на грдоустройствения план за задоволяване на жилищни нужди с регионално финансиране“
Защитена зона: Локация: Санремо Дата: 2009-2016 Възлагане: Градоустройствено изменение, Проектиране идейна и техническа фаза и частичен авторски надзор Статус: В строителство Галерия: Към проект
Проект: База логистика Автотранспорт на цветя Защитена зона: Локация: Санремо Дата: 2002-2009 Възлагане: Градоустройствено изменение, Проектиране идейна, техническа, работна фаза за получаване на строително разрешение техническо ръководство Статус: Реализирана Галерия: Към проект
Проект: Производствен комплекс за ново строителство на 3 халета Защитена зона: Локация: Санремо Дата: 2002-2003 Възлагане: Градоустройствено изменение, Проектиране идейна, техническа фаза за получаване на строително разрешение Статус: Реализирана Галерия: Към проект
Проект: Промишлена сграда за производство на хранителни продукти Защитена зона: Да Локация: Чериана Дата: 2003-2008 Възлагане: Проектиране идейна, техническа за получаване на строително разрешение и работна фаза Статус: Реализирана Галерия: Към проект
Проект: Паласанитà или Паласалуте
(Дворец на здравето)
Защитена зона: Да Локация: Санремо Дата: 2007-2010 Възлагане: Градоустроийствено изменение, Проектиране идейна, техническа, работна фаза и ПСД Статус: В строителство Галерия: Към проект
Проект: Подземен гараж Защитена зона: Да Локация: Санремо Дата: 2013-2016 Възлагане: Проектиране идейна и техническа фаза за получаване на разрешение Статус: Предстояща реализация Галерия: Към проект
Проект: Спортна база за петанка Защитена зона: Локация: Санремо Дата: 2002-2004 Възлагане: Проектиране техническа и работна фаза ПСД Статус: Реализирана Галерия: Към проект
Проект: Интериор вила Джирибалди Защитена зона: Локация: Санремо Дата: 2012-2013 Възлагане: Проектиране включително мебели по размер Статус: Реализирана Галерия: Към проект
Проект: Реконструкция, ново разпределение и обзавеждане Апартамент Защитена зона: Локация: Санремо Дата: 2015-2016 Възлагане: Проектиране включително мебели по размер Статус: Реализирана Галерия: Към проект
Проект: Реконструкция и обзавеждане Апартамент Защитена зона: Локация: Оспедалетти Дата: 2014-2015 Възлагане: Проектиране включително мебели по размер Статус: Реализирана Галерия: Към проект
Проект: Реквалификация на мансардния етаж на Гранд Хотел Дез Англе Защитена зона: Да Локация: Санремо Дата: 2003, 2005-2008 Възлагане: Проектиране техническа, работна фаза и техническо ръководство Статус: Реализирана Галерия: Към проект
Проект: Реквалификация на собственност на площ 7000м2 чрез събаряне на 2 стари жилищни сгради и построяване на 3 вили Защитена зона: Локация: Санремо Дата: 2014 Възлагане: Идеен проект Статус: В процес на търсене на инвеститор Галерия: Към проект
Проект: Разширение на Голф – ново селище Защитена зона: Да Локация: Кастелларо Дата: 2006 Възлагане: Идеен проект Статус: Галерия: Към проект
Проект: Комплекс за туристическа дейност с полифункции и услуги Защитена зона: Да Локация: Санремо Дата: 2004 Възлагане: Идеен проект Статус: Галерия: Към проект
Проект: Вила Риналдо модернизация и реквалификация Защитена зона: Локация: Санремо Дата: 2016 Възлагане: Идеен проект Статус: В процес на търсене на инвеститор Галерия: Към проект

Защитена зона: Oбекти попадащи в зона под охрана на околната среда и ландшафта или в контакт със сгради обявени за архитектурни паметници