slider3-h400

slider2-h400

slide4-h400

КОИ СМЕ НИЕ

Ростислава Николова е архитект с над 20 години опит. Сътрудничи по разработка на частни градоустройствени решения като проектира архитектурните проекти към тях. Между натрупания проектантски опит се открояват реализирани обекти по програма за Социални жилища в Италия, проекти по Програмното споразумение между общината, здравната служба и др. обществени ведомства на територията на община Санремо, проетки за жилищни сгради (включително интериорни проекти), реконструкция на жилища с цел повишаване на енергийната ефективност, проекти за подземни гаражи, производствени сгради – халета и логистика. Арх. Николова разполага с богат опит при проектиране в територии, намиращи се под защита и опазване на околната среда и ландшафта.

НАШИТЕ УСЛУГИ

АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ

Архитектурни проекти на сгради/апартаменти за получаване на всички строителни разрешения в съответния авторски надзор

ПРОЕКТИРАНЕ НА МЕБЕЛИ

Проектиране на мебели по размер, включително поемане на задължението за контрол на произвоството и монтажа

ПРОЕКТИРАНЕ НА ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА

Проектиране на външни пространства, прилежащи към сградите

ПРОУЧВАНЕ

Разследване с цел установяване законността на сградата и всички нейни елементи