wood-architect-table-work-e1473923909242-vintage

за нас

Арх. Ростислава Николова е родена в България на 25.01.1962. Завършва висше образование по архитектура през 1986 година в Архитектурния факултет на ВИАС със специалност обществени сгради.

От 1989 година живее в Италия, където  придобива титлата Доктор по Архитектура чрез приравняване на дипломата за висше образование в Архитектурния факултет на Универитета на Генуа.

От 1992, след успешно преудоляване на държавния изпит, получава право за упражняване на професията.

От 1995 година започва професионално  сутрудничество с колегата градоустротел Арх. Марио Греппи, по разработка на частични градоустрйствени решения, като проектира архитектурните проекти към тях.

Проектантска дейност и професионален опит

През началните години на профеционалната си дейност работи в различни професионални студия, сътрудничейки  в проектирането предимно на еднофамилни жилищни сгради.

През 1995 година започва професионално  сутрудничество в продължение на 20 години с колегата градоустротел, Арх. Марио Греппи, по разработка на частични градоустрйствени решения, като проектира архитектурните проекти към тях, между които могат да се отбележат като по-съществени следните:

♦ Изменение на градоустройствения план за Реализация на център за разделяне на отпадъци и превръщане в суровини в Санремо

♦ Изменение на градоустройствения план за Реализация на хранително промишлена сграда за разширение на съществуваща индустрия в Чериана

♦ Частично градоустройствено решение за Реализация на производствен комплекс за ново строителство на 3 халета в индустриалната зона на Санремо

♦ Частично градоустройствено решение  за Реализация на база за логистика на автотранспорт на цветя в индустриалната зона на Санремо

♦ Изменение на градоустройствения план във връзка с Програмно споразумение между общината, здравната служба и др.общестени ведомства за рационализация на здравното обслужване на територията на община Санремо с придружаващи архитектурни проекти, между които проект за Полиамбулатория (Дворец на здраветo) на стойност 8.000 000 евро

♦ Изменение на градоустройствения план на Санремо за Реализация на два обекта по Програмата за социални жилища  Social Housing  на Област Лигурия и съответните архитектурни проекти  за изграждане на жилищни сгради предвиждащи 2/3 социални жилища и 1/3 свободни жилища

Проектирани и реализирани обекти

♦ Два обекта по Програмата за социални жилища Social Housing  с частично финансиране от областта Лигурия за изграждане на жилищни сгради от които 2/3 са отредени за социални жилища и 1/3 за свободни жилища

♦ Проектите по Програмното споразумение между общината, здравната служба и др.общестени ведомства за рационализация на здравното обслужване на територията на община Санремо  –  Проект   за Полиамбулатория (Дворец на здраветo) на стойност 8.000 000 евро и мнофамилана жилищна сграда по задание на здравната служба,

♦ Жилищни сгради частни – Вили, някой включително с интериорен проект и проектиране на мебелите по размер,

♦ Реконструкция и реквалификация на мансардния етаж на историческия хотел в Санремо Гранд Хотел Дез Англе (строен в 1986г). с площ на етажа около 1000 м2, ,

♦ Проект за подземни гаражи за около 80 автомобила и покрив градина в зона категоризирана като ”квалифицирана градска структура” по силата на Териториалния План по Координация на Ландшафта на Област Лигурия,

♦ Реконцтрукции на апартаменти на руски клиенти с цел за подобряване на енергийната ефективност на жилищата, функционална реорганизация, дизайн и обзавеждане по размер и техническо ръководсто до предаване “под ключ” в Санремо и Оспедалетти,

♦ Производствени сгради-халета и логистика /транспорт

left3-vintage
pexels-photo-large-e1472547330387-vintage

Много от проектираните и реализирани обекти се намират в територия под защита и опазване на околната среда и ландшафта. Арх. Николова разполага с богат и документиран опит при проектиране в територии намиращи се под  защита и опазване на околната спреда и ландшафта и от 2012 è приета в Списъка на Експертите в областта на природните дадености и красоти създаден в 1992 година към Областта Лигурия.

Сътрудник:  Марко Микеле Фюмара,  роден на 7 май 1984 година в лигурийския град Бордигера, провинция Империя. Завършва висше образование “Технически методи на архитектурното проектиране ” в Университета на град Генуа, Факултет по Архитектура, Мастер  по Visual Designer. Занимава се бидименсионални чертежи и тридименсионално моделиране и изображения, със значителни познания в областта на рендеризирането  и вкарване на такива модели и изображения в реални фотографии, всичко това благодарение на добро владеене на  на различни програми.  Отлично владее френски език.