Реквалификация на мансардния етаж на Гранд Хотел Дез Англе в Санремо

В зона СУ  (урбанизирана квалифицирана структура) по плана за териториалната координация на пейзажа  на областта Лигурия, Проект попадащ на територия под защита на...

Read More